İsgkatip Sistemi Nedir? Nasıl girilir?

 

İsg Katip, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesini sağlayan bir yazılım projesidir.

İSG ile ilgili kurumlar ve Mernis sisteminin birbiri ile eş zamanlı çalışması sayesinde etkileşimli ve bütünleşik raporlama yapılmasına imkan sağlar.

 

https://www.isgnedir.com/isg-katip-nedir/

 

Buradan bilgi alabiliriz.

 

İSG Katip için üç farklı giriş vardır. Bunlardan birincisi Firma girişidir. İkincisi OSGB girişidir. Son olarak İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi girişleridir.

Başlangıç olarak İSG-Katip’e nereden ulaşabiliriz?

E-Devlet üzerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik başlığı altında bulunan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-Katip kısmına tıklayarak giriş yapabiliriz.

www.isgkatip.csgb.gov.tr

Açılan sayfada uygulamaya git dersek, üzerinize olan firmalar sıralanacaktır. OSGB girişi ise mesul müdür girişi veya yapmış olduğu uzmanlık veya hekimlik girişi olacaktır.

Bireysel olarak da iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi girişi yapabilirsiniz.

Firma Girişi:

Bu anlattığımız noktaya kadar geldiğinizde üzerinize olan firmalar sıralanacaktır. Hangi firmanızda hizmet almak istiyorsanız SGK Sicil numaralarından kontrol ederek, istediğiniz firmaya tıklayınız ve giriş tuşuna basınız. Bu noktada İSG-Katip Anasayfa açılacaktır. Anasayfa üzerinde bilgiendirmeler ve duyurular mevcuttur. Sürekli kontrol etmek yararınıza olacaktır. Bekleyen ve onaylanan sözleşmelerde ana ekran da görülecektir. Bu sözleşmeleri onaylamak istersek sol sekmeler kısmından hizmet alan işyeri modülü kısmına basıyoruz. Hemen altında sözleşmeler kısmı açılacaktır. Ona da bastığımızda bekleyen veya onaylayan sözleşmeler kısmı mevcuttur. Bekleyen sözleşmeleri onaylamak için sırayla uzman ve doktorun üzerine tıklıyoruz. Ardından sol üstte yeşil onayla butonu aktif olacaktır. Onayla butonuna basıyoruz. Açılan pencerede kayıt diyoruz ve ok basıyoruz. Onaylama kısmından sonra eğer sözleşmeleri yazdıracaksak üst tarafta bulunan sözleşme yazdır butonuna basıyoruz. Açılan pencere de sol üstte bulunan yazdır butonuna basıyoruz. Dışa aktar diyerek bilgisayarımıza kaydediyoruz. Pdf uzantısı şeklinde kaydedilen dosyayı çıktı olarak alabiliriz.

Eğer diğer firmalarımızı da kontrol etmek istiyorsak sol en altta bulunan kurum değiştir sekmesine basıyoruz. Açılan pencerede tekrar sgk sicil numaraları çıkacaktır. Aynı işlemleri tekrarlayarak onaylama kısmını yapabiliriz.

OSGB Girişi:

OSGB girişi yapmak için Mesul Müdür kim ise onun tarafından giriş yapılır. Yukarıda belirttiğimiz gibi E-devlet üzerinden giriş yapılır. Firma sözleşme onayları veya iptalleri buradan yapılır.

Öncelikle firma tarafından uzman ve hekim içe sözleşmeleri yapılır. Sözleşmeler kısmında sol üstten ulaşabilirsiniz. İstenilen saat sözleşme yapıldıktan sonra, uzman ve hekim için firmalara dışa sözleşme yapılarak çıkan süre toplam anlaşılan süreden düşer. Maksimum çalışma süresi 195 saattir. Sürelerle ilgili detay bilgiye ilgili yönetmelikten ulaşabilirsiniz. Çalışma süresini de sitemizde hesaplayabilirsiniz. Firma sözleşmeleri dışa görevlendirme kısmından girildikten sonra, firmalardan tarafından yukarıda anlatıldığı gibi onaylama yapılır. Sözleşmeler aynı şekilde çıktı olarak alınır.

Uzman ve Hekim Girişi:

Uzman ve Hekim de aynı şekilde İSG-Katip’e giriş yapar. Bireysel olarak uzmanlık veya hekimlik yapmıyorsak eğer ekranda onaylama veya firma girişi butonlarını göremezsiniz. Sadece üzerimize olan firmanın çıktısını alabiliriz. Sertifika no kontrolü yapılabilir. Geçmiş tüm onaylanan firmalar görünür.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? Kimler almak zorundadır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

48 Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Geldi. 2017 yılı için meslek sayısının 115’e çıkarılması MYK’nın hedefleri arasında. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliği 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe koydu.

Bu kapsamda 48 meslek dalında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler ilk önce belge almak istedikleri mesleğe ait yeterliliği olan bir kuruluşa başvurması gerekmektedir. Bu kuruluşlara mesleki yeterlilik kurumu sitesinden ulaşabilirsiniz. Şirketimiz bu konuda başvuran herkese yardımcı olmakta ve başvuruları değerlendirmektedir. Başvuru ardından başvurusu değerlendirilen ve onaylanan adaylar hem teorik hem uygulamaya dayalı mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulur. Başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir. Nitelikli ve belgeli iş gücünün gittikçe önem kazandığını ve işverenin nitelikli ve belgeli işçiler tercih ettiğini göz önünde bulundurursak hem işsizler hem de elinde belgesi olmayan çalışanlar için bu belge hayati bir önem kazanmaktadır. Yani bu belge alındığında fırsatları da beraberinde getirmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan iş kazalarından sonra gereken önlemlerin alınmadığı ve belgesiz işçi çalıştırıldığı tespit edilmiş ve buna yönelik denetim daha da artırılmıştır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden alınır?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?

Mesleğin öngördüğü mesleki eğitimi almış ve ardından yapılan sınavlarda başarılı olmuş kişilere verilen belgedir. Günümüz Türkiye’sinde bu belgeye verilen önem günden güne önem kazanmaktadır. Şirketimiz ise bu uygulamayı en iyi şekilde sürdürmekte ve birçok insanı bu belgeyi almaya teşvik etmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama

Aşağıda linkini paylaştığımız siteden ; kendinizin veya kimlik bilgilerini girerek başka birinin Mesleki Yeterlilik Belgelerini ve son durumlarını, varsa muafiyetli (sınavsız) belge başvurularının sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olacaktır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masrafı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Bakanlar Kurulu kararı henüz oluşturulma aşamasında olup, yayımlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesi için; teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin belirlenmesi, ulusal yeterlilik çerçevesinin oluşturulması, sınav ve belgelendirme esaslarının belirlenmesi, belgelendirme kuruluşları ile eğitim akreditasyon kuruluşlarının ulusal meslekî yeterlilik kapsamında yetkilendirilmesi ve eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MESLEKÎ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27096_0.html

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_sertifika_sorgula

Hangi mesleklerde “Mesleki Yeterlilik belgesi zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde resmi gazetede Bakanlıkça yayımlanan ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız…

 

https://www.myk.gov.tr/

  • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek Daha İlave Edildi  (26.09.2017 tarihinde yayınlandı).

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıkmıştır.

26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan üçüncü Tebliğ ile de 33 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 33 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.09.2018 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/36-departman3/2881-myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-zorunluluuna-33-meslek-daha-lave-edildi-